Grand Seiko SBGA455


3个广告并显示
Grand Seiko
Spring Drive Grand Seiko Limited to 300 units in China 40.2MM
¥45,993
+ ¥803 快递费用
Grand Seiko
SBGA455/SBGA455G Spring Drive Mechanical men's watch
¥58,109
+ ¥187 快递费用
Grand Seiko
SBGA455 SBGA455G Spring Drive Mechanical men's watch
¥58,165
+ ¥225 快递费用

关于Grand Seiko SBGA455的更多信息

基本信息
品牌 Grand Seiko
型号编码 SBGA455
机芯 手动上弦
表壳材料
表带材料
制造年份 2021, 2022
性别 男士手表/ 男女通表
地点 日本; 香港
机芯
机芯 手动上弦
表壳
表壳材料
表盘 棕色
表带
表带材料
表带颜色
表扣材料